Posteri Sbeicio - Fersiynau Cymraeg

Mae'r posteri isod sy'n canolbwyntio ar droseddwyr wedi'u datblygu ar gyfer y Fenter Trwyddedu Diogelwch a Bregusrwydd, i'w defnyddio mewn llefydd trwyddedig.

Mae’r posteri wedi’u dylunio ar y cyd â gwyddonwyr ymddygiadol yr NCA, gan gyflwyno neges syml, finiog, glir sy’n canolbwyntio ar y canlyniadau y gall troseddwr eu hwynebu. 

Maent ar gael i'w lawrlwytho am ddim yma ….

© 2023 Police Crime Prevention Initiatives Limited, Registered Company 3816000 - Registered in England and Wales. Licensing Security and Vulnerability Initiative, Licensing SAVI and related logos are trademarks of Police Crime Prevention Initiatives Limited. The trademark may not be reproduced without approval by PCPI Ltd.