Posteri Sbeicio - Fersiynau Cymraeg

Mae'r posteri isod sy'n canolbwyntio ar droseddwyr wedi'u datblygu ar gyfer y Fenter Trwyddedu Diogelwch a Bregusrwydd, i'w defnyddio mewn llefydd trwyddedig.

Mae’r posteri wedi’u dylunio ar y cyd â gwyddonwyr ymddygiadol yr NCA, gan gyflwyno neges syml, finiog, glir sy’n canolbwyntio ar y canlyniadau y gall troseddwr eu hwynebu. 

Maent ar gael i'w lawrlwytho am ddim yma ….

CANLYNIADAU
SBEICIO YDI

Image

MAE SBEICIO YN DROSEDD

Image

SBEICIOMAE EICH DYFODOL YN CYNNWYS

Image

STOPIWCH CYN I CHI WEITHREDU

Image

PEIDIWCH A DIFETHA EICH DYFODOL

Image

Email